Glebogryzarka

Rezerwacja

 

Glebogryzarkę możesz zarezerwować na 3 sposoby, wszystkie są kompatybilne, co w praktyce oznacza, że urządzenie pracuje zgodnie z harmonogramem jednego kalendarza:

  • osobiście, będąc w naszym sklepie,

  • telefonicznie, w godzinach naszej pracy 

 

tel. 71 392 43 48

 

Formalności
123 zł. + 500 zł. kaucja (zwrotna)

 

W zarezerwowanym przez siebie dniu, będąc u nas osobiście, niezbędne będzie podpisanie umowy najmu, oraz zapłaty (z góry) za wynajęcie urządzenia: 123 PLN (brutto)/doba. Poprosimy również o wpłacenie kaucji w wysokości 500 PLN, która zdeponowana będzie w naszej kasie, lub, w przypadku płatności elektronicznej (np. kartą płatniczą), na naszym koncie,  do dnia zwrotu urządzenia.  Kaucja jest zabezpieczeniem ewentualnego sabotażu i nie dotyczy awarii wynikających z eksploatacji.

 

 

Instruktaż, przekazanie sprzętu

 

Po podpisaniu o opłaceniu usługi, nasz pracownik poinstruuje Cię w zakresie obsługi glebogryzarki, uwzględniając jednocześnie względy bezpieczeństwa. Zwróć uwagę na poziom paliwa. Przekażemy Ci urządzenie z pełnym zbiornikiem i tego samego oczekujemy w momencie jego zwrotu.

 

 

Transport do miejsca pracy

 

Glebogryzarka nie jest kompaktowym urządzeniem nadającym się do łatwego transportu. Pomimo tego, że rękojeść jest składana (w dół), a noże można zdemontować, to w przypadku tradycyjnego samochodu osobowego -może wystąpić problem z jej załadunkiem. Oczywiście służymy pomocą, ale wiedz, że łatwo nie będzie. W przypadku samochodu kombi, bus lub suw -nie powinno być problemu.

 

Istnieje możliwość dostarczenia urządzenia pod wskazany adres, ale

UWAGA: wyłącznie po godz. 15.00.

Opłata : 1,- PLN/ za każdy przejechany kilometr. + ryczałt 20,- PLN

 

 

Praca

 

Glebogryzarka jest do Twojej dyspozycji 24 godziny od momentu podpisania umowy. Jest to urządzenie spalinowe, w związku z czym, wyposażone w 4 suwowy silnik benzynowy w którym są płyny eksploatacyjne.

Paliwo w zbiorniku: czyste i świeże bez żadnych dodatków (np. bez uszlachetniaczy, bez oleju)

Olej w misce olejowej o specjalnych właściwościach (SAE30 Briggs&Stratton). Jego poziom powinien być sprawdzony każdorazowo przed podjęciem pracy.

Urządzenia nie wolno przechylać na żadną ze stron, również w transporcie.

Najemca nie może wymieniać żadnych materiałów eksploatacyjnych (np. świecy zapłonowej, filtra, oleju)

 

Doceń to, że w przypadku zerwania paska klinowego czy którejkolwiek linki, nie poniesiesz za to odpowiedzialności. Podobnie z innymi awariami, dotyczącymi nawet silnika. Jeśli nie stwierdzisz swojej winy, nie musisz się martwić. Nie obciążymy Cię kosztami. Warunek jest tylko jeden: uważaj w trakcie transportu i podczas pracy glebogryzarką na jej pozycję (nie przechylaj).

 

AWARIA: urządzenie przestało działać!

W związku z tym, że wynajęta glebogryzarka jest w Twoim posiadaniu i, że zgodnie ze wszelkimi standardami powinieneś ją traktować tak, jak swoje mienie, to do momentu dostarczenia jej do naszej firmy uważamy urządzenie za sprawne. Oczywiście, czas w jakim będzie ona przebywała w naszym posiadaniu, będzie wyłączony z usługi najmu. Każda rozpoczęta godzina usuwania awarii będzie pomniejszana o 1/12 wartości najmu, tzn, że oddamy Ci 10,25 PLN za każdą godzinę niesprawności. Będziesz mógł również (podobnie jak my) zrezygnować z kontynuowania najmu na takich samych warunkach jak wyżej. Tzn. rozliczymy 10,25 PLN za każdą godzinę bycia w posiadaniu glebogryzarki. (liczone tylko w godzinach od wschodu do zachodu słońca)

 

 

Transport powrotny -do wypożyczalni

 

Jeżeli z jakiś powodów nie będziesz mógł dostarczyć urządzenia własnym środkiem transportu, możesz skorzystać z naszego. Opłata: 1,- PLN/ za każdy przejechany kilometr. TRANSPORT DOSTĘPNY PO GODZ. 15.00

 

Data zwrotu urządzenia jest bardzo ważnym elementem usługi. Harmonogram wypożyczenia tego urządzenia, nie przewiduje dobrowolnego przedłużenia okresu najmu. Określony w umowie termin zwrotu urządzenia, jest terminem ostatecznym.

Za samowolkę słono zapłacisz. 12,50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.

 

 

Zwrot urządzenia

 

Podobnie jak podczas przekazania sprzętu, tak i w trakcie jego zwrotu, pracownik organoleptycznie zweryfikuje stan glebogryzarki pod kątem ewentualnego sabotażu: Ocenimy również:

stan zbiornika paliwa (powinien być pełny), za niedobór dopłacisz 15,00 PLN

filtr powietrza (pod kątem ciał obcych, np. oleju -skutek przechylania)

uszkodzeń mechanicznych powyżej jednostki roboczej (nie odpowiadasz za noże) -stwierdzenie uszkodzeń mechanicznych traktowane będzie jako świadomy sabotaż.

 

 

Formalności końcowe

 

Jeśli urządzenie nie nosi znamion sabotażu, zbiornik paliwa jest pełny, a filtr powietrza suchy -umowa zostanie zakończona poprzez odpowiedni wpis, wraz z pieczęcią firmową na Twoim druku tejże umowy. Wówczas zwrócona zostanie również kaucja. Wypłata kaucji nastąpi gotówką, niezależnie od tego, w jakiej formie została wpłacona.

 

W przypadku stwierdzenia w/w zaniedbań, saldo wpłaconej kaucji zostanie obciążone kosztami wymiany lub uzupełnienia poszczególnych elementów.