Szukaj

Wiosenna uprawa ziemi, przekopanie.


Jak to jest, że pomimo tego, że w środowisku naturalnym (lasy, łąki) nikt gleby nie przekopuje i nie uprawia, to jednak rośliny dobrze sobie tam radzą? Wszystko zależy od kilku podstawowych czynników, różniących nasze uprawy od tych naturalnych.


Jeśli las to “twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drzewiastych, związanych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, woda i klimat” (źródło:Wikipedia), ... to jakie szanse (porównawczo) ma ten nasz kawałek uprawianej przyrody?

Struktura ziemi

Działka i ogród są skazane na nas -ludzi! To naszym zadaniem jest stworzenie warunków do powstania odpowiedniej struktury gleby, która przyczyni się do lepszego magazynowania wody z jednoczesnym łatwym dostępem powietrza. Mało tego... odpowiednia struktura gleby ułatwia też nowym, młodym korzeniom naszych przyszłych roślinek, wrastanie w głąb spulchnionej gleby. Odpowiednia uprawa to też wprowadzenie do gleby nawozów organicznych i mineralnych, co jest najbardziej naturalną walką z chwastami, szkodnikami i chorobami.

Uprawa wiosenna

Jeżeli jesienią zeszłego roku nie przeoraliśmy/nie przekopaliśmy ziemi na naszej działce, to przygotowując glebę pod uprawy wiosenne musimy zrobić to koniecznie teraz, dodatkowo zasilając ją odpowiednimi nawozami. Narzędzia jakie będą nam potrzebne, to tradycyjny szpadel, widły lub sprzęt zmechanizowany, np. glebogryzarka, którą ewentualnie możemy wypożyczyć. W przypadku gdy często uprawiamy glebę właśnie za pomocą tej maszyny, to warto rozważyć zakup dobrej glebogryzarki dostosowanej do konkretnych prac.

W kwestii nawozu: do stwierdzenia, jakiego nawozu potrzebuje nasza ziemia, niezbędne będzie określenie jej właściwości. Jeżeli stwierdzimy, że mamy na posesji glebę gliniastą nieprzepuszczalną, wówczas będziemy dążyć do poprawienia jej właściwości i struktury przez dodanie piasku, oraz ewentualne wapnowanie (najlepiej wapnem palonym) i nawożenie obornikiem, kompostem i nawozami zielonymi. Działkę o glebie piaszczystej ulepszymy przez dodanie gliny i obornika. Jeżeli gleba jest zakwaszona, stosujemy gruz wapienny, lub mielony węglan wapnia. Do określenia kwasowości gleby istnieje specjalny przyrząd elektroniczny, o zastosowaniu którego możesz poczytać tutaj. Wiedz również, że posiadamy to w ofercie handlowej, oraz ewentualnie, udostępniamy grzecznościową opcję użyczenia na czas przestoju np. kosiarki lub innego urządzenia w naszym serwisie (koszt 5zł).

Magia wody

Woda znajdująca się w glebie pochodzi głównie z deszczów lub/i ze śniegu. Część wody deszczowej pod wpływem własnego ciężaru przesącza się przez większe przestwory między grudkami i zatrzymuje się na warstwie nieprzepuszczalnej, gdzie tworzy tak zwaną wodę gruntową. Część wody zatrzymuje się między najdrobniejszymi cząstkami gleby w najwęższych kanalikach, niewidocznych gołym okiem. Pod wpływem promieni słonecznych i wiatrów powierzchnia gleby paruje. Co się wtedy dzieje? Na miejsce wody ubywającej z powierzchni podsiąka woda z głębi gleby, wędrując z dołu do góry drobniutkimi kanalikami. Podobnie się dzieje, gdy do stojącej na podłodze miski z wodą opuścimy z krzesła koniec ręcznika. Woda wbrew swojemu ciężarowi podnosi się po włóknach ręcznika w górę, aż zwilży go całego. Jeśli gleba jest zbita, udeptana, to drobne kanaliki dochodzą aż do jej powierzchni ułatwiając parowanie, a więc zwiększając utratę wody. Natomiast pulchna powierzchniowa warstwa gleby, w której nie ma tych drobnych kanalików, zmniejsza parowanie wody. Należy więc w miarę możności unikać udepytwania międzyrzędzi, a powierzchnię roli utrzymywać w stanie spulchnionym. Ilość zatrzymanej i zmagazynowanej wody zależy od stopnia spulchnienia i struktury gleby. Gleba spulchniona, w dobrej strukturze wchłania i zatrzymuje największą ilość wody. Ogromnie ważny, szczególnie jeśli sadzimy drzewa owocowe, jest poziom wód gruntowych, czyli głębokość, na której znajduje się powierzchnia tych wód. Woda ta wypełnia wszystkie przestwory między cząstkami gleby, wypierając powietrze, co uniemożliwia oddychanie korzeni i rozwój bakterii. Poziom wody gruntowej nie jest jednakowy: przy dużej ilości opadów podnosi się, natomiast przy przewlekłej suszy opada. Największe wahania poziomu wód gruntowych w glebie zachodzą wiosną, latem i jesienią.

Podsumowanie naszego wpływu

Jak widać wyżej, jednak możemy wpływać na warunki glebowe z pozytywnym tego efektem. Przez umiejętną uprawę i nawożenie ogrodu możemy regulować zawartość wody i powietrza oraz ilość i jakość składników mineralnych w glebie. Świadome gospodarowanie tymi czynnościami, ma więc ogromne znaczenie zawsze wtedy, gdy mowa o plonach.

#uprawaziemi #przekopywanieziemi #pracaglebogryzarką #magiawody #miernikpH

41 wyświetlenia