Rozdrabniacz ogrodowy, wynajem

1. Rezerwacja

 

Rezerwacji możesz dokonać:

  • osobiście, będąc w naszym sklepie,

  • telefonicznie, w godzinach naszej pracy (tel. 71 392 43 48),

  • on-line.

Wszystkie źródła rezerwacji są kompatybilne, co w praktyce oznacza, że rozdrabniacz pracuje zgodnie z harmonogramem  jednego kalendarza.

2. Formalności

 

W zarezerwowanym przez siebie dniu, będąc u nas osobiście, niezbędne będzie podpisanie umowy najmu, oraz zapłaty (z góry) za wynajęcie urządzenia: 59,54 PLN (brutto)/doba. Poprosimy również o wpłacenie kaucji w wysokości 200 PLN, która zdeponowana będzie w naszej kasie, lub, w przypadku płatności elektronicznej (np. kartą płatniczą), na naszym koncie,  do dnia zwrotu urządzenia.  Kaucja jest zabezpieczeniem ewentualnego sabotażu i nie dotyczy awarii wynikających z eksploatacji.

 

3. Instruktaż, przekazanie

 

Po podpisaniu i opłaceniu usługi, nasz pracownik poinstruuje Cię w zakresie obsługi rozdrabniacza, uwzględniając jednocześnie względy bezpieczeństwa. Uwiarygadniając sprawność urządzenia, pracownik rozdrobni kilka gałęzi w Twojej obecności.

 

4. Transport do miejsca pracy

 

Gabaryty urządzenia pozwalają na bezproblemowy transport w bagażniku samochodu osobowego.  

Waga: 23 kg. -również nie powinna stwarzać problemu, tym bardziej, że urządzenie jest bardzo kompaktowe.

Nie mniej jednak, istnieje możliwość dostarczenia urządzenia pod wskazany adres. Opłata stała, ryczałtowa 20,00 PLN +  1,00 PLN/ za każdy przejechany kilometr.

 

5. Praca

 

Rozdrabniacz jest do Twojej dyspozycji 24 godziny od momentu podpisania umowy. Nie możesz dopuścić do tego, aby wśród gałęzi były przedmioty metalowe np. drut. Oczywiste również jest to, że o ten  rozdrabniacz należy dbać -jak o swój.

 

W przypadku tego urządzenia niezbędne mogą okazać się:

 

  • przedłużacz ogrodowy o długości uzależnionej od żródła energii elektrycznej.

  • rękawice robocze

  • okulary ochronne (bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa

 

AWARIA: urządzenie przestało działać!

W związku z tym, że wynajęty rozdrabniacz jest w Twoim posiadaniu i, że zgodnie ze wszelkimi standardami powinieneś go traktować tak jak swój byś traktował, to do momentu dostarczenia go do naszej firmy uważamy urządzenie za sprawne. Oczywiście, czas w jakim będzie on przebywał w naszym posiadaniu, będzie wyłączony z usługi najmu. Każda rozpoczęta godzina usuwania awarii będzie pomniejszana o 1/12 wartości najmu, tzn, oddamy Ci 4,96 PLN za każdą godzinę niesprawności. Będziesz mógł również zrezygnować z kontynuowania najmu na takich samych warunkach. Tzn. rozliczymy 4,96 PLN za każdą godzinę bycia w posiadaniu rozdrabniacza.

 

6. Transport powrotny -do wypożyczalni

 

Jeżeli z jakiś powodów nie będziesz mógł dostarczyć urządzenia własnym środkiem transportu, możesz skorzystać z naszego. Opłata stała, ryczałtowa 20,00 PLN +  1,00 PLN/ za każdy przejechany kilometr.

Data zwrotu urządzenia jest bardzo ważnym elementem usługi. Harmonogram wypożyczenia tego urządzenia, nie przewiduje dobrowolnego przedłużenia okresu najmu. Określony w umowie termin zwrotu urządzenia, jest terminem ostatecznym. Kara umowna jest bezlitosna!

 

7. Zwrot urządzenia

Podobnie jak podczas przekazania sprzętu, tak i w trakcie jego zwrotu, pracownik rozdrobni kilka gałęzi w Twojej obecności. Zweryfikuje również organoleptycznie, pod kątem ewentualnego sabotażu: pęknięcia zewnętrzne, uszkodzone zabezpieczenia, wyszczerbione mechanicznie noże tnące itp. zaniedbania traktowane będą jako świadomy sabotaż.

 

Nie poniesiesz odpowiedzialności za awarie które powstały podczas pracy.

 

8. Formalności zamykające

 

Jeśli urządzenie nie nosi znamion sabotażu, umowa zostanie zakończona poprzez odpowiedni wpis, wraz z pieczęcią firmową, na Twoim druku tejże umowy. Wówczas zwrócona zostanie również kaucja. Wypłata kaucji nastąpi gotówką, niezależnie od tego, w jakiej formie została wpłacona.