top of page

Wynajem wykaszarki do zarośli

Okolicznością do skorzystania z tej opcji jest np. działka budowlana.

  • 149 złotych polskich

Opis usługi

Formalności W zarezerwowanym przez siebie dniu, gdy pojawisz się u nas, niezbędne będzie podpisanie umowy najmu, oraz zapłaty (z góry) za wynajęcie urządzenia: 149,00 PLN (brutto). Poprosimy również o wpłacenie kaucji w wysokości 300 PLN, która zdeponowana będzie w naszej kasie, do dnia zwrotu urządzenia. Kaucja jest zabezpieczeniem ewentualnego sabotażu. Wyposażenie standardowe Wraz z urządzeniem otrzymasz 5 litrowy kanister wraz ze specjalistycznym dozownikiem. Kanister będzie zatankowany gotową mieszanką benzyny i oleju STIHL Ultra wymieszanego w stosunku 1:50. Ilość zużytego paliwa rozliczana będzie na podstawie niedoboru paliwa w kanistrze. Niedobór każdego litra liczony będzie w cenie 7,50 zł./L Narzędzie tnące Wykaszarka wyposażona będzie w -metalową, trójramienną, dwustronną tarczę tnącą. Tarcza, o której mowa, będzie naostrzona i gotowa do całodniowej pracy. -głowicę żyłkową, bez żyłki tnącej. Zakup żyłki leży w gestii wynajmującego. Komfort i bezpieczeństwo W ramach usługi wynajmu wykaszarki, wynajmujący otrzyma: szelki, które po odpowiedniej regulacji pasów naciągowych przyczynią się do komfortowej pracy, AWARIA urządzenie przestało działać? W związku z tym, że wynajęta wykaszarka będzie w Twoim posiadaniu i, że zgodnie ze wszelkimi standardami współżycia społecznego, powinieneś traktować ją tak, jak swoje własne mienie, to do momentu dostarczenia jej do naszej firmy -uważamy ją za sprawną. Oczywiście czas w jakim będzie przebywała w naszym serwisie, nie będzie liczony do czasu najmu. Każda rozpoczęta godzina usuwania awarii będzie pomniejszana o 1/12 wartości najmu, tzn, że koszt najmu obniżymy o 12,41 PLN: ​Będziesz mógł również (podobnie jak my) zrezygnować z kontynuowania najmu na takich samych warunkach jak wyżej. Tzn. rozliczymy tylko ten czas w którym byłeś w posiadaniu wykaszarki. (liczone tylko w godzinach od wschodu do zachodu słońca) 12,41 PLN/h posiadania kosy Zwrot urządzenia Urządzenie należy zwrócić kolejnego dnia roboczego, do godziny 9.00 Podobnie jak podczas przekazania sprzętu, tak i w trakcie jego zwrotu, pracownik organoleptycznie zweryfikuje stan kosy pod kątem ewentualnego sabotażu. Stwierdzenie uszkodzeń mechanicznych traktowane będzie jako świadomy sabotaż, a koszt doprowadzenia do stanu pierwotnego, obciąży wynajmującego. Koszt pobrany będzie z wpłaconej kaucji.


Dane kontaktowe

  • STIHL Strzelin, Wrocławska, Strzelin, Poland

    71 392 43 48

    marek@stihl-strzelin.pl


bottom of page