POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, w tym sklepu internetowego oraz wypożyczalni urządzeń na stronie www.stihl-strzelin.info (zwanego dalej: „Margo”).

 2.Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Małgorzata Leśniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Margo sklep i serwis Małgorzata Leśniak z siedzibą w Strzelinie (57-100), ul. Wrocławska 32, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 914-111-67-90, REGON: 932228374, zwana dalej Margo.

 3.Dane osobowe zbierane przez Margo za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eu